Can Muntaner

Ens trobam amb un edifici catalogat situat al centre de Campanet. Es tracta d’una casa noble que originalment formava part d’una antiga casa pairal. L’edifici se’ns presenta inalterat des de fa més d’una generació, del qual en destaquen uns espais generosos de sostres alts. 

L’objectiu principal de la intervenció és la d’adequar l’edifici a les condicions d’habitabilitat bàsiques a partir d’un pressupost baix.

Es parteix amb una actitud d’economia de mitjans per abordar aquest objectiu. Es busca ressaltar les qualitats de l’edifici original fent les actuacions mínimes i amb el resultat màxim.

Una vegada eliminats els elements superflus i resolta la reparació de la coberta, s’organitzen els espais a partir de la inserció de banys, cuina i xemeneia. 

Prenent materials locals i ja presents en l’edifici original com el morter de calç i la ceràmica, es generen uns espais clars i senzills amb una atmosfera particular, agradable i serena.

RECURSOS LOCALS
Aprofitar allò que tens a mà i explotar els recursos que l’entorn et brinda assegura, en part, una resposta ambiental òptima. D’una banda, els recursos materials, en aquest cas el marès, la pedra que trobem a gran part de l’illa i que ens garanteix un bon comportament higroscòpic i una elevada inèrcia, mecanismes que responen a les condicions climàtiques de l’entorn. D’altra banda, també s’aprofiten els recursos naturals, com el sol, la ventilació creuada o l’embat, la brisa marina que els dies més calorosos bufa de mar a terra. I finalment, els recursos humans, tant les habilitats dels artesans com el coneixement secular que el pas del temps ha anat perfeccionant.

ORDINARI, HABITUAL, COMÚ
L’entorn construït mallorquí és eminentment petri. Entre les pedres domina el marès. La proposta no vol ser-ne excepció. La proposta vol diluir-se en el paisatge construït de l’Illa. No tan sols per la seva materialitat, sinó també per la seva volumetria, per la seva composició, per la seva fesomia, l’edifici vol formar part del que és ordinari, habitual, comú.

Tipologia:

Habitatge unifamiliar

Arquitecte:

Tomeu Mateu Estrany

Aparellador:

Rafel Comas Frau

Promotor:

Privat

Ubicació:

Campanet, Mallorca

Superfície:

180 m2

Projecte:

2018 – 2019

Obra:

2020 – 2023