Informació

Què feim

T’ajudam en el desenvolupament de projectes des de la seva concepció fins a la posada en ús.

Entenem cada projecte com una investigació oberta que comença qüestionant supòsits per posar en valor el potencial de cada lloc, de l’entorn i de la tradició. 

Pretenem generar projectes imaginatius que siguin específics, adequats i únics.

Amb qui treballam

Col·laboram amb clients tant de l’àmbit privat com públic en projectes de distinta escala.

Valoram el treball en equip entre companys, clients i consultors com a forma d’enriquir els projectes i ampliar els nostres referents culturals i disciplinaris.

Com treballam

Pretenem dissenyar edificis duradors, adaptables i eficients. Creim que una economia de mitjans és un enfocament útil per a projectes de qualsevol escala i pressupost i el punt de partida per plantejar els àmbits ambientals, socials i econòmics de la sostenibilitat. 

Bevem de les construccions que a partir de la tradició, eficiència constructiva, material a l’abast, estratègia climàtica passiva i estratègies energètiques positives millor s’adapten a les condicions del lloc i el posen en valor.

Estem especialment interessats a explorar com els materials contribueixen a la creació d'atmosferes particulars. Dissenyem utilitzant la imaginació i l'empatia pensant en com les persones viuen l'arquitectura.

Equip

Tomeu Mateu Estrany és arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, complementant la seva formació amb un curs a Suïssa a l’Accademia di Architectura di Mendrisio. Col·legiat número 692.441 pel COAIB.

Col·laboradors
Bàrbara Ferrer Rosselló, arquitecta.